Zmiany w ustawie o prawie energetycznym

Kolejne zmiany w ustawie o prawie energetycznym zostały ogłoszone w maju 2021 roku. Zgodnie z nimi możliwe będzie wdrożenie inteligentnego systemu opomiarowania, ale przede wszystkim skupią się one na lepszej ochronie konsumenta i zwiększą jego rolę na rynku ciepła, energii i paliw. Ustawa ta kładzie również nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna czy wodna.

Dzięki nowelizacji energetyka idzie z duchem czasu i dostosowuje się do potrzeb świata zagrożonego wskutek nadmiernego eksploatowania konwencjonalnych źródeł energii, czyli ropy i węgla. Jak wiadomo, wydobycie węgla i ropy wpływa negatywnie na jakość powietrza i postępujące globalne ocieplenie, a w efekcie również na topnienie lodowców, przez co podnosi się poziom wód w morzach i oceanach. Odnawialne źródła energii stanowią najlepszą alternatywę dla świata, który potrzebuje energii, ale nie ma już sił na eksploatację na takich zasadach jak dotychczas. Według nowej ustawy rozwój magazynów energii może wesprzeć liczne inwestycje i przyciągnąć przedsiębiorców zajmujących się magazynowaniem energii.

Zobacz artykuł: ekogroszek najlepszy

Zadanie to będzie o wiele łatwiejsze w związku z wyeliminowaniem przeszkód prawnych, które do tej pory stały na drodze do magazynowania energii. W nowelizacji pojawia się jasna definicja magazynu energii, wytyczne dotyczące przyłączenie magazynów do sieci, a także zapis o zwolnieniu z połowy opłaty przyłączeniowej. Operatorzy sieci dystrybucyjnych będą prowadzili rejestr, do którego zgłaszane będą magazyny o większej mocy, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie ich rozwoju.

Zmiany z maja bieżącego roku przewidują, że przyjęte rozwiązania pozwolą na dostarczenie rezerwy mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto pozwolą na zapewnienie odpowiedniej mocy dla stacji ładowania elektrycznych pojazdów. Nowa ustawa pozwoli użytkownikom brać większy udział w działaniach na rynku energii, a także zaoszczędzić sporo pieniędzy. Wszystko wskazuje więc na to, że najnowsze zapisy prawne to ważny punkt zwrotny bezpośrednio dla użytkowników energii, ale i dla środowiska naturalnego.

Add a Comment