Lokalizacja elektrowni wiatrowej

Odnawialne źródła energii to alternatywa dla ropy i węgla, których zaczyna brakować, a ponadto ich eksploatacja i użycie maja negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zaliczamy do nich energię słoneczną, wodną, geotermalną czy energię wiatrową, generowaną za pomocą wiatraków energetycznych.

Lokalizacja elektrowni wiatrowej to kwestia o wiele bardziej skomplikowana niż się wydaje. W Polsce obowiązuje prawo, zgodnie z którym hałas emitowany przez wiatrowe elektrownie nie może przekraczać poziomu 45 dB w dzień i 55 dB w nocy na obszarach zamieszkanych przez ludzi. W związku z tym wybór odpowiedniego miejsca jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez deweloperów. Idealne miejsce to takie, w którym panują stabilne warunki wietrzności.

Nie ma sensu stawiać wiatraków energetycznych w miejscach, gdzie wieje sporadycznie albo niewystarczająco mocno. Zdecydowana większość dużej wielkości turbin wiatrowych może rozpocząć pracę dopiero przy prędkości wiatru wynoszącej około dwóch metrów na sekundę. W naszym kraju pod tym względem najlepsze warunki dla wiatraków energetycznych, gdzie te pracują optymalnie, jest województwo zachodniopomorskie. Tam też rzeczywiście powstaje najwięcej elektrowni tego typu. Badania siły wiatru na danym obszarze możliwe jest po postawieniu specjalnego masztu, do czego niezbędne jest pozwolenie budowlane.

Dopiero po roku lub dwóch latach inwestor otrzymuje informacje, na których opiera decyzję o zasadności postawienia wiatraków w tym konkretnym miejscu. Problematyczne jest to, że większość gmin w Polsce nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ponieważ koszt jego przygotowania jest zbyt wysoki. Przez tę niedogodność proces wydłuża się, dlatego często wybiera się wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Najważniejszą kwestią poruszaną podczas planowania elektrowni wiatrowej pozostaje odległość gospodarstw domowych. Ze względu na generowany hałas buduje się je około pięciuset metrów od najbliższych zamieszkanych domów. Należy również zadbać o to, aby możliwy był łatwy dojazd i niezbyt duża odległość od sieci energetycznej, a także pamiętać, że niektóre obszary są objęte specjalną ochroną i nie wolno na nich budować elektrowni.

Add a Comment