Miesiąc: sierpień 2021

Lokalizacja elektrowni wiatrowej

Odnawialne źródła energii to alternatywa dla ropy i węgla, których zaczyna brakować, a ponadto ich eksploatacja i użycie maja negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zaliczamy do nich energię słoneczną, wodną, geotermalną czy energię wiatrową, generowaną za pomocą wiatraków energetycznych....

Zmiany w ustawie o prawie energetycznym

Kolejne zmiany w ustawie o prawie energetycznym zostały ogłoszone w maju 2021 roku. Zgodnie z nimi możliwe będzie wdrożenie inteligentnego systemu opomiarowania, ale przede wszystkim skupią się one na lepszej ochronie konsumenta i zwiększą jego rolę na rynku ciepła, energii i paliw. Ustawa ta kładzie również nacisk na rozwój...

Odnawialne źródła energii

Specjaliści od dawna już alaramują, że nasza planeta jest na skraju wyrzymalości, a działalność człowieka wykańcza środowisko, co może w perspektywie wielu lat stać się przyczyną globalnej tragedii. W związku z tym coraz więcej i głośniej prowadzi się dyskusje publiczne na temat ekologii i tego, co możemy zrobić, aby...